Экономико-математическое моделирование / Экономика и экономическая теория

Все работы в каталоге с уникальностью не ниже 70%
Показано 1 – 10 из 69

Важность СНС как в статистике

Значение системы национальных счетов в статистическом изучении социально-экономических процессов. Методы исчисления валового внутреннего продукта и национального дохода. Общие принципы построения СНС. Направления анализа показателей отдельных счетов.
Значение системы национальных счетов в статистическом изучении социально-экономических процессов. Методы исчисления валового внутреннего продукта и национального дохода. Общие принципы построения СНС. Направления анализа показателей отдельных счетов. - творческий портал uniartic.ru. У нас вы можете найти все (студия научных работ, студия копирайта, студия web разработки, студия дизайна и web дизайн)
курсовая
Экономико-математическое моделирование / Экономика и экономическая теория
Размещено: 29.11.2016

Багатоетапні процедури прийняття рішень в умовах невизначеності на основі декомпозиції дерева рішень

Створення умов невизначеності через відсутність апріорної інформації про ймовірнісний розподіл рівнів попиту. Розрахунок корисності альтернативних варіантів рішень на відрізку часу в 10 років. Побудова дерева рішень з деталізацією варіантів рішень.
Створення умов невизначеності через відсутність апріорної інформації про ймовірнісний розподіл рівнів попиту. Розрахунок корисності альтернативних варіантів рішень на відрізку часу в 10 років. Побудова дерева рішень з деталізацією варіантів рішень. - творческий портал uniartic.ru. У нас вы можете найти все (студия научных работ, студия копирайта, студия web разработки, студия дизайна и web дизайн)
лабораторная работа
Экономико-математическое моделирование / Экономика и экономическая теория
Размещено: 29.11.2016

Адекватность модели энерговооруженности предприятия

Факторные и результативные признаки адекватности модели. Исследование взаимосвязи энерговооруженности и выпуска готовой продукции. Построение уравнения регрессии и вычисление коэффициента регрессии. Графики практической и теоретической линии регрессии.
Факторные и результативные признаки адекватности модели. Исследование взаимосвязи энерговооруженности и выпуска готовой продукции. Построение уравнения регрессии и вычисление коэффициента регрессии. Графики практической и теоретической линии регрессии. - творческий портал uniartic.ru. У нас вы можете найти все (студия научных работ, студия копирайта, студия web разработки, студия дизайна и web дизайн)
контрольная работа
Экономико-математическое моделирование / Экономика и экономическая теория
Размещено: 29.11.2016

Адаптиве керування малим бізнесом в ринкових умовах

Керування малим підприємством в умовах ринкової економіки (на підставі закордонного й вітчизняного досвіду). Стратегії адаптивного керування на основі даних фінансового аналізу. Концепція стійкого розвитку малих і середніх підприємств, її основні риси.
Керування малим підприємством в умовах ринкової економіки (на підставі закордонного й вітчизняного досвіду). Стратегії адаптивного керування на основі даних фінансового аналізу. Концепція стійкого розвитку малих і середніх підприємств, її основні риси. - творческий портал uniartic.ru. У нас вы можете найти все (студия научных работ, студия копирайта, студия web разработки, студия дизайна и web дизайн)
курсовая
Экономико-математическое моделирование / Экономика и экономическая теория
Размещено: 29.11.2016

АРТ-моделирование на фондовом рынке

Основы финансового анализа рынка ценных бумаг. Основы модели АРТ. Методологические подходы к анализу фондового рынка. Теоретические и практические аспекты АРТ-моделирования: воплощение теоретических посылок в модель. АРТ-моделирование в практика.
Основы финансового анализа рынка ценных бумаг. Основы модели АРТ. Методологические подходы к анализу фондового рынка. Теоретические и практические аспекты АРТ-моделирования: воплощение теоретических посылок в модель. АРТ-моделирование в практика. - творческий портал uniartic.ru. У нас вы можете найти все (студия научных работ, студия копирайта, студия web разработки, студия дизайна и web дизайн)
курсовая
Экономико-математическое моделирование / Экономика и экономическая теория
Размещено: 29.11.2016

Аналіз ціноутворення по автосалонам Луганської області

Кореляційно-регресійний статистичний аналіз впливу технологічних параметрів та економічності автомобілів на ціну їх продажу. Прогнозування ціни на новий автомобіль в автосалонах Луганської області на основі рівняння багатофакторної множинної регресії.
Кореляційно-регресійний статистичний аналіз впливу технологічних параметрів та економічності автомобілів на ціну їх продажу. Прогнозування ціни на новий автомобіль в автосалонах Луганської області на основі рівняння багатофакторної множинної регресії. - творческий портал uniartic.ru. У нас вы можете найти все (студия научных работ, студия копирайта, студия web разработки, студия дизайна и web дизайн)
курсовая
Экономико-математическое моделирование / Экономика и экономическая теория
Размещено: 29.11.2016

Аналіз лінійних моделей оптимізаційних задач

Аналіз розв’язків спряжених економіко-математичних задач. Оцінка рентабельності продукції, яка виробляється і нової продукції. Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів. Аналіз діапазону зміни коефіцієнтів матриці обмежень та цільової функції.
Аналіз розв’язків спряжених економіко-математичних задач. Оцінка рентабельності продукції, яка виробляється і нової продукції. Аналіз обмежень дефіцитних і недефіцитних ресурсів. Аналіз діапазону зміни коефіцієнтів матриці обмежень та цільової функції. - творческий портал uniartic.ru. У нас вы можете найти все (студия научных работ, студия копирайта, студия web разработки, студия дизайна и web дизайн)
лекция
Экономико-математическое моделирование / Экономика и экономическая теория
Размещено: 29.11.2016

Анализ эффективности экологической безопасности в деятельности ОАО КХМ

Изучение теоретических аспектов экологической безопасности. Принципы взаимодействия предприятия и окружающей среды. Основы экологической политики предприятия и значение экологической безопасности для повышения экономических результатов его деятельности.
Изучение теоретических аспектов экологической безопасности. Принципы взаимодействия предприятия и окружающей среды. Основы экологической политики предприятия и значение экологической безопасности для повышения экономических результатов его деятельности. - творческий портал uniartic.ru. У нас вы можете найти все (студия научных работ, студия копирайта, студия web разработки, студия дизайна и web дизайн)
курсовая
Экономико-математическое моделирование / Экономика и экономическая теория
Размещено: 29.11.2016

Анализ Финляндии

Оценка социально-экономического развития Финляндии. Установление степени однородности и закономерности распределения рядов данных в среде MS Excel с помощью инструментов Описательная статистика и Скользящее среднее. Расчет коэффициента корреляции.
Оценка социально-экономического развития Финляндии. Установление степени однородности и закономерности распределения рядов данных в среде MS Excel с помощью инструментов Описательная статистика и Скользящее среднее. Расчет коэффициента корреляции. - творческий портал uniartic.ru. У нас вы можете найти все (студия научных работ, студия копирайта, студия web разработки, студия дизайна и web дизайн)
курсовая
Экономико-математическое моделирование / Экономика и экономическая теория
Размещено: 29.11.2016

Анализ финансовых временных рядов

Влияние девальвации национальной валюты на цены активов и процентных ставок на фондовый рынок. Анализ отраслевых взаимосвязей и закономерностей в динамике биржевых индикаторов и множества других временных рядов. Оценка моделей методом rolling window.
Влияние девальвации национальной валюты на цены активов и процентных ставок на фондовый рынок. Анализ отраслевых взаимосвязей и закономерностей в динамике биржевых индикаторов и множества других временных рядов. Оценка моделей методом rolling window. - творческий портал uniartic.ru. У нас вы можете найти все (студия научных работ, студия копирайта, студия web разработки, студия дизайна и web дизайн)
дипломная
Экономико-математическое моделирование / Экономика и экономическая теория
Размещено: 29.11.2016


Оказываем услуги

Дипломная работа (консультации)
от 1 дня
Антиплагиат: более 70%
Сопровождение до защиты
Презентация и доклад в подарок
от 8000 руб. Заказать
Курсовая работа (консультации)
от 6 часов
Выполнение: преподаватели,
кандидаты наук
Индивидуальный подход
Теория и практика по одной цене
от 3000 руб. Заказать
Реферат, контрольные (консультации)
от 3 часов
Только уникальный контент
Оформление по ГОСТ
Приятный бонус в подарок
от 1500 руб. Заказать


Отзывы
Аватар - отзывы на Uniartic.ru

Кристина
2016-09-27 17:13:18

Работать с этой компанией одно удовольствие! Делаете все быстро и на высоком уровне! По приемлемым ценам! А выбрать именно Вашу компанию мне помогла площадка независимых отзывов РаЗДваТри (rasdvatri.ru) На площадке размещен обзор компании, её рейтинг и отзывы людей, которые так же пользовались вашими услугами!
Аватар - отзывы на Uniartic.ru

Олег Мартынов
2016-05-12 21:03:53

Недавно заказывал в Юниартике реферат по Туризму на тему «Формы туризма». Так как тема для меня далекая, я решил заказать написание реферата в студии научных работ Юниартик. Оформил заказ и в течение дня мне его написали. Сразу его перечитал. Реферат был оформлен так, как мне и нужно было, никаких вопросов по работе не возникло. В общем, понравилось сотрудничать с этой студией.
Так же можете почитать
Хотите, перезвоним вам?